Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/d/5/d5de1525-0fd3-408e-a484-cf26c43c58ab/swwwift.sk/sub/mariani/wp-includes/plugin.php on line 546

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/d/5/d5de1525-0fd3-408e-a484-cf26c43c58ab/swwwift.sk/sub/mariani/wp-includes/plugin.php on line 546

[smartslider2 slider="2"]

Regula

Pôvodná regula

Spoločnosť kňazov mariánov založil koncom XVII. storočia bl. páter Stanislav Papczyński na reguli desiatich evanjeliových čností preblahoslavenej Panny Márie, ktoré majú mariáni nasledovať podľa vzoru Svätej Panny. Jednoduchá forma regule, dostupná každemu rehoľníkovi, sa nám zachovala v modlitebnej podobe až do dnešných čias, pod názvom:

Korunka desiatich evanjeliových čností Preblahoslavenej Panny Márie

Korunku sa modlíme na desiatku ruženca.
Najskôr sa prežehnáme, potom sa modlíme
:

 • Otče náš
 • Desať krát Zdravas Mária
  každý raz po slovách: Svätá Mária, Matka Božia… vyslovíme jednu čnosť v nasledujúcom poradí:
 1. Najčistejšia,
 1. Najmúdrejšia,
 1. Najpokornejšia,
 1. Najvernejšia,
 1. Najzbožnejšia,
 1. Najposlušnejšia,
 1. Najúbohejšia,
 1. Najtrpezlivejšia,
 1. Najmilosrdnejšia,
 1. Najbolestnejšia,

…pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

 • Lektor: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
 • Všetci: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, až na veky vekov. Amen.
 • L. Panna, pri tvojom počatí si bola nepoškvrnená.
 • V. Oroduj za nás u Boha Otca, ktorého Syna si porodila.
 • L. Modlime sa. Svätý Bože, nepoškvrneným počatím Panny Márie pripravil si dôstojný príbytok svojmu Synovi a pre budúce zásluhy jeho smrti uchránil si ju od každého hriechu; prosíme ťa, daj, aby sme na jej orodovanie aj my prišli k tebe s čistým srdcom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
 • V. Amen.
 • L. Nepoškvrnené počatie Panny Márie.
 • V. Nech nám je spásou a ochranou.

Súčasné rehoľné pravidlá sú zostavené v stanovách a nariadeniach rehole.